piątek, 22 styczeń 2021 13:32

Gmina Kikół złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu wsparcia finansowego dla gmin, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

stacja uzdatniania wody w Kikole stacja uzdatniania wody w Kikole fot. Małgorzata Chojnicka

Gminy Wielgie i Kikół złożą wnioski o dofinansowanie inwestycji w sołectwach popegeerowskim. To w ramach rządowego programu wsparcia finansowego dla gmin, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.
Samorządy gminne mają czas do 12 lutego br. na złożenie wniosków o przyznanie dofinansowania do inwestycji w miejscowościach popegeerowskich. Mogą się ubiegać o wsparcie od 50 tys. zł do 5 mln zł. W wielu gminach powiatu lipnowskiego funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne i samorządowcy zamierzają skorzystać z kolejnej nadarzającej się okazji na pozyskanie środków zewnętrznych.

W tym programie rządowym jest bardzo szeroki wachlarz inwestycji, które można zrealizować. W grę wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, wodociągów, dróg, ścieżek rowerowych czy centrów wsi umożliwiających integrację mieszkańców. Mieszczą się w nim nawet prace konserwatorskie przy zabytkach.

- Zleciliśmy przeprowadzenie badań geologicznych w Suminie i okazało się, że będzie to najlepsze ujęcie wody w gminie – stwierdza Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. – Chcemy tę inwestycję zrealizować systemem zaprojektuj i wybuduj. Mamy ogłoszony przetarg, ale przedłużyliśmy do 26 stycznia termin składania ofert. Z taką prośbą zwróciły się do nas dwie firmy. Chcemy jak najszybciej rozpocząć budowę. Złożymy też wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.

Autor : Małgorzata Chojnicka

źródło: https://lipno.naszemiasto.pl

więcej na : https://lipno.naszemiasto.pl/pomoc-dla-gmin-kikol-i-wielgie-wsparcie-dla-popegeerowskich/ar/c8-8098059