poniedziałek, 18 styczeń 2021 11:34

Informacja - dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19

dowóz na szczepienia dowóz na szczepienia fot. Internet

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Urząd Gminy w Kikole będzie organizował dowóz do punktu szczepień w Kikole ( NZOZ Zespół Opieki Rodzinnej " Na Złotej Górce") mieszkańców Gminy Kikół:

a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
c) osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia  we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców;

oraz mieszkańcy Gminy Kikół mający trudności z dotarciem do punktu szczepień.

 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO  883654001

 

Urząd Gminy Kikół nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby.
Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:

* Internet, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
* infolinię - numer 989.
* przychodnie

 

Informacje odnośnie szczepień przeciwko COVID-19 udostępnione na stronach ministerstwa:

Informacje ogólne 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje

Procedura szczepień krok po kroku 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Infolinia: 989

Procedura organizacji transportu na szczepienie:
Pacjent kontaktuje się z gminną infolinią tel 883654001, przekazuje informację o  terminie  szczepienia.
Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień.
Zgłoszenia potrzeby skorzystania z dowozu na szczepienie należy dokonać do godz.15-ej dnia poprzedzającego szczepienie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż: 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kikół jest Gmina Kikół z siedzibą  w Urzędzie Gminy w Kikole ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół , reprezentowana przez Wójta GminyKikół, dane kontaktowe Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami.) będą przetwarzane  w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania. 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.2 pkt a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych) RODO w związku ze zgłoszeniem potrzeby transportu  do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – na  podstawie Twojej zgody - w celu realizacji zadania określonego w pkt 4 i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora. 

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich  danych osobowych przysługuje prawo do:
-dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
-sprostowania danych, 
-usunięcia przetwarzanych danych,
-ograniczenia przetwarzania danych, 
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.