czwartek, 17 grudzień 2020 11:14

Projekty tzw. antycovidowe, w ramach środków pozyskanych z PARP

CO OFERUJEMY: SZKOLENIA I DORADZTWO Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI W OBSZARACH TEMATYCZNYCH REKOMENDOWANYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM KORONAWIRUSA CO OFERUJEMY: SZKOLENIA I DORADZTWO Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI W OBSZARACH TEMATYCZNYCH REKOMENDOWANYCH W CELU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM KORONAWIRUSA fot. Internet

DLA KOGO: PROJEKTY SKIEROWANE DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Z SIEDZIBĄ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI Z PONIŻSZYCH SEKTORÓW

Więcej na: https://www.akademiamddp.pl/