poniedziałek, 14 grudzień 2020 14:12

XXII Sesja Rady Gminy Kikół

na zdjęciu Sesja Rady Gminy Kikół na zdjęciu Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00  18 grudnia 2020 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XXII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2020 – 2033.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie.