wtorek, 08 grudzień 2020 08:53

Moja mała Ojczyzna - Kikół i okolice

ilustracja pomosty i jezioro w Kikole ilustracja pomosty i jezioro w Kikole Wiktoria Rumińska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie

Ośrodek Kultury Gminy Kikół we współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu gminy Kikół, pod patronatem Wójta Gminy Kikół zorganizowali międzyszkolny konkurs plastyczny pn. „Moja Mała Ojczyzna – Kikół i Okolice”. Konkurs ten został zorganizowany w ramach Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Kikół. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o historii, kulturze, przyrodzie najbliższego środowiska. Konkurs przyczynił się do rozwijania poczucia tożsamości regionalnej, odpowiedzialności za funkcjonowanie i rozwój miejsca, w którym żyjemy. Wspomniany konkurs jest formą realizacji edukacji regionalnej.W terminie do 27 listopada 2020 r. wpłynęło 10 prac: po 3 prace ze szkół podstawowych w Woli, Zajeziorzu i Kikoła, a także 1 praca ze szkoły w Ciełuchowie.
1 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która miała nie lada zadanie wyłonić najładniejszą pracę plastyczną, która ukazuje piękno Kikoła i okolic. Komisja po głębokiej analizie orzekła, iż konkurs wygrywają:

Miejsce I - Wiktoria Rumińska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Ciełuchowie
Miejsce II – Kamila Kłutkowska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu
Miejsce III – Gołębiowska Antonina z klasy VI b Szkoły Podstawowej im. I.A. Zboińskiego w Kikole


Jury jednogłośnie zdecydowała, że pozostałe prace zasługują na wyróżnianie, które przyznano: Danieckiej Emilii z kl. VI, Wenderlich Alicji z kl. IV oraz Falszewskiej Julii kl. VII ze Szkoły Podstwowej im. I. Sendlerowej w Woli, Grochockej Zofii z kl. Va, Żelazkiewicz Klaudii kl. IVa ze Szkoły Podstawowej im. I.A. Zboińskiego w Kikole, Baliny Agaty kl. IV, Bonowicz Wojciecha kl. IV ze Szkoły Podstawowej w Zajeziorzu.Z uwagi na panująca pandemię, jak również wprowadzonymi ograniczeniami, organizatorzy będą kontaktować się z laureatami konkursu i informować o terminie wręczenia nagród i pamiątkowych dyplomów.


Zwycięzcom gratulujmy i życzymy dalszych sukcesów

 

Link do galerii https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3763544987018764&type=3&