piątek, 04 grudzień 2020 07:29

„USUWAMY AZBEST – OCZYSZCZAMY NASZE LOKALNE ŚRODOWISKO”

usuwanie azbestu usuwanie azbestu fot. Internet

Gmina Kikół w dniu 30.10.2020 r. zakończyła realizację Programu Priorytetowego „ AZBEST 2019 -2020 ”. Przedsięwzięcie polegało na demontażu, zbieraniu,transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. Środki finansowe na ten cel pochodzą w całości z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z „Programu Priorytetowego AZBEST 2019 -2020 ” oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest”.
Z terenu naszej gminy z dofinansowania skorzystało 97 właścicieli nieruchomości. W większości tych gospodarstw azbest był już przygotowany do odbioru i utylizacji, jednak były też i takie gospodarstwa u których należało wykonać demontaż.
Łączna ilość zutylizowanego azbestu z budynków mieszkalnych i inwentarskich z terenu gm. Kikół to : 295,027 Mg w tym :
– z demontażu transportu i utylizacji pozyskano - 23,919 Mg
– z transportu i utylizacji pozyskano - 268,334 Mg

azbest fot. internet

Całkowita powierzchnia zutylizowanego azbestu to 16836 m 2 .
Kwota dofinansowania, którą udało nam się pozyskać na to zadanie 99.516,39 zł.


Jako Gmina dołożymy wszelkich starań, by sukcesywnie pozbywać się szkodliwego oddziaływania azbestu na nasze środowisko i tym samym minimalizować negatywne skutki zdrowotne spowodowane obecnością azbestu.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do skorzystania z dofinansowania i składania wniosków dotyczących utylizacji azbestu na rok 2021.


Wszelkie informację można uzyskać pod nr tel. 54 289 46 70 wew. 45 lub też osobiście w pokoju nr 5.

 

WÓJT GMINY KIKÓŁ
JÓZEF PREDENKIEWICZ