Ułatwienia dostępu

Wydrukuj tę stronę
czwartek, 10 styczeń 2019 12:05

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole

Napisane przez Admin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Kikole jest Wójt Gminy Kikół. W Urzędzie Gminy w Kikole został wyznaczony inspektor ochrony danych z którym można się kontaktować za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119), Administrator Danych podaje do publicznej informacji tzw. klauzule informacyjne (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) do operacji przetwarzania danych dokonywanych w poszczególnych wydziałach i na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Kikole.

 

Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Kikole (RODO)

 

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY KIKÓŁ z siedzibą w Urzędzie Gminy w Kikole 87-620 Kikół, ul Plac Kościuszki 7, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu administracji publicznej przez Urząd Gminy w Kikole; odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO;
  5. podanie danych osobowych jest:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

                                                                                                  

                                                                                         Administrator Danych.

 

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119).

 

Klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci (73.1kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_gospodarowanie_nieruchomosciami (79.1kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_numeracja_porzadkowa_nieruchomosci (73.6kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_obsluga_dzialan_gminy_w_zakresie_ochrony_srodowiska (83.7kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_obsluga_podatkow_i_oplat_lokalnych_wraz_z_postepowaniem_egzekucyjnym (83.1kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_obsluga_rady_gminy (82.6kB) Zapisz dokument

Klauzula_informacyjna_-_obsluga_wnioskow_o_uzgodnienie_lokalizacji_urzadzen_infrastruktury_w_pasie_drogowym__zajecie_pasa_drogowego_

oraz_decyzji_w_sprawie_zjazdu_z_drogi_publicznej (74kB)

Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_opiniowanie_zmian_w_organizacji_oraz_wspoldzialanie_w_zakresie_organizacji_i_bezpieczenstwa_ruchu_drogowego (75.3kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_postepowanie_rozgraniczeniowe_nieruchomosci (76kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_prawo_dostepu_do_informacji_publicznej (66.5kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_promocja_gminy__organizacja_imprez_kulturalnych (77.5kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_sprawy_obronne_i_obrony_cywilnej (64.7kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_swiadczenia_rzeczowe_i_osobiste (76.1kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_utrzymanie_porzadku_i_czystosci_w_gminie_-_gospodarka_odpadami_komunalnymi (73.9kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_wydawanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy_i_plan_zagospodarowania_przestrzennego (78.8kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_-_zamowienia_publiczne (79.3kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_-_zmiana_imienia_i_nazwiska (75.4kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_gospodarka_wodno-sciekowa (81.7kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_najem_lokali__dzierzawa__uzyczenie (80.1kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_obsluga_gminnej_komisji_rozwiazywania_problemow_alkoholowych (63.7kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_obsluga_grup_roboczych_i_konsultacji (66.8kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_obsluga_korespondencji_przy_uzyciu_elektronicznych_srodkow_komunikacji (66.1kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_obsluga_pomocy_materialnej_dla_nauczycieli_wer (71.2kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_obsluga_pomocy_publicznej (80.6kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_obsluga_umow_cywilnych_pozostalych (77.4kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_obsluga_wyplat_ekwiwalentow_strazakom_OSP_za_udzial_w_dzialaniach_ratowniczo-gasniczych_i_szkoleniach (80.5kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_oplata_adiacencka (78.8kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_oplata_planistyczna (80.3kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_poswiadczenie_wlasnorecznosci_podpisu (75.3kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_prowadzenie_rejestru_nauczycieli_mianowanych_oraz_obsluga_awansu_zawodowego_nauczycieli (78.9kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_przekazanie_spraw_zgodnie_z_wlasciwoscia (71.5kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_przetwarzanie_wizerunku_na_uroczystosci (67.2kB) Zapisz dokument
Klauzula_informacyjna_przyjmowanie__przesylanie_i_niszczenie_wniosko__w_o_wpis_do_CEiDG (72kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_Przyjmowanie__przesylanie_i_niszczenie_wnioskow_o_wpis_do_CEiDG (80.5kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_przyjmowanie_i_rozpatrywania_skarg_i_wnioskow (83.4kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_realizacja_zatrudnienia (82.1kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_rejestr_strazakow_OSP_dla_wydawania_skierowan_na_badania_lekarskie (78.3kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_rejestracja_stanu_cywilnego (75.8kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_rekrutacja (143.7kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_rozliczenie_kosztow_wychowania_przedszkolnego_miedzy_gminami (80.2kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_skladanie_oswiadczen_o_stanie_majatkowym_pracownikow_samorzadowych (78.9kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_wydawanie_decyzji_o_uwarunkowaniach_srodowiskowych (73.6kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_wydawanie_zezwolen_na_wycinke_drzew_lub_krzewow (81.3kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_Zakladowy_Fundusz_Swiadczen_Socjalnych (80kB) Zapisz dokument
klauzula_informacyjna_zezwolenie_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych (79.5kB) Zapisz dokument
Klauzula_infromacjyjna_-_kwalifikacja_wojskowa (78.7kB) Zapisz dokument
Klauzula_infromacjyjna_-_nadawanie_orderow_i_odznaczen (80.5kB) Zapisz dokument
Klauzula_infromacyjna_-_rejestr_wyborco__w (83.5kB) Zapisz dokument
klauzula_infromacyjna_rozpatrywanie_petycji (84.7kB) Zapisz dokument
klauzula_infromacyjna_utylizacja_azbestu__2 (71.3kB) Zapisz dokument
klazula_informacyjna_transmisja_i_utrwalanie_sesji_rady (66.7kB) Zapisz dokument
klazula_infromacyjna_dla_soltysow_Organizacja_i_zakres_dzialania_solectw- (87kB)

Zapisz dokument

Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego (14.5kB) Zapisz dokument
Klauzula informacyjna obowiązek szkolny (38.5kB) Zapisz dokument
 
Czytany 2236 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 maj 2021 09:22