Strona główna Ciekawe miejsca Trutowo

Trutowo

1. Nazwa

Nazwę miejscowości wzmiankowano po raz pierwszy w XV w. Jej etymologia nie jest jednoznaczna. Może to być nazwa dzierżawcza utworzona od nazwy osobowej – nazwiska Trut, oznaczająca jego posiadłość. Samo słowo trut oznaczało  ‘truciznę, smród od trupa’. Może to być jednak nazwa topograficzna określająca dany teren lub jego właściwości.


2. Historia wsi

Klasztor KarmelitówPierwszym udokumentowanym właścicielem Trutowa był Mikołaj h. Ogończyk. Jego ojciec był zwolennikiem Krzyżaków i sprawował funkcję chorążego z ramienia Zakonu w latach 1399 – 1402. Trutowo było w posiadaniu Ogończyków do połowy XVI w.
W XVIII w. właścicielami wsi była rodzina Rętwińskich. W roku 1717 Jan Rętwiński – „starzec  60 – letni, bezżenny, wielce pobożny i bogobojny, chcąc spokojnie kresu dni swoich dotrwać” zapisał Trutowo karmelitom pod warunkiem, że zakonnicy wybudują w tym miejscu kościół z klasztorem. Dodatkowo przekazał konwentowi kwotę 24 000 złotych, która miała służyć utrzymaniu dwóch kapłanów i jednego laika. W umowie, poświadczonej przez biskupa płockiego Ludwika Załuskiego, znalazł się zapis o bezzwłocznym rozpoczęciu budowy drewnianej kaplicy oraz o 6 – letnim okresie realizacji budowy kościoła i klasztoru.
Po śmierci fundatora jego bratankowie wystąpili o unieważnienie zapisu. Sąd papieski wydał jednak werdykt korzystny dla zakonników, którzy w roku 1725 mogli przystąpić do budowy kościoła. Zakończono ją w roku 1738, a po kilku latach wzniesiono również klasztor. Konsekracji świątyni p.w. św. Anny dokonał w roku 1770 sufragan włocławski Jan Dembowski. Doczesne szczątki Jana Rętwińskiego spoczęły w kościelnej krypcie w kamiennym sarkofagu..
Według źródeł z roku 1775 w klasztorze służyło 16 zakonników.
AmbonaPo rozebraniu kościoła we Woli w roku 1835 do Trutowa przeniesiono siedzibę tamtejszej parafii.
W czasie zaborów zakonnicy oprócz pracy duszpasterskiej prowadzili także aktywną działalność patriotyczną. Za popieranie Powstania Styczniowego karmelici zostali karnie przeniesieni do Obór. W klasztorze pozostał tylko o. Norbert Sobczyński. Od roku 1920 kościół przeszedł pod opiekę księży świeckich. Karmelici odzyskali go dopiero w 1946 r. Przez ten czas budynek klasztorny uległ znacznej dewastacji. Prace renowacyjne prowadzone w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych oraz działalność o. Mieczysława Jankowskiego w latach dziewięćdziesiątych XX w. doprowadziły obiekt do dawnej świetności.

3. Kościół i klasztor

OłtarzKościół p.w. św. Anny w Trutowie powstał w roku 1738. Jest to barokowa świątynia murowana, z kwadratowym prezbiterium i dwiema zakrystiami oraz nawą rozdzieloną filarami przyściennymi. Nad dachem wznosi się kwadratowa wieża z zegarem, zwieńczona baniastym hełmem pobitym blachą, z ośmioboczną latarnią. Na jego szczycie umieszczono chorągiewkę z datą 1753 i emblematem karmelitańskim. Wystrój i wyposażenie wnętrza bogate, barokowe. Późnobarokowa polichromia z 1738 r. przedstawia głównie świętych karmelickich i sceny z dziejów zakonu. Ołtarz główny rokokowy z poł. XVIII w. z obrazem patronki – św. Anny z Najświętszą Maryją Panną w wieku dziewczęcym. Zwieńczenie ołtarza w postaci framugi okiennej, w której widnieje Oko Opatrzności promieniujące światłością. Przed prezbiterium znajdują się dwa ołtarze boczne. W prawym obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Dzieciątkiem przypominający wizerunek Madonny Trembowelskiej z dawnych kresów Rzeczypospolitej. W lewym ołtarzu obraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Ponadto we wnękach ścian bocznych dwa ołtarze z 1800 r. Na jednym z nich XVIII – wieczna figura Chrystusa Frasobliwego przeniesiona tutaj po odrestaurowaniu z przydrożnej kapliczki. Z tego samego roku pochodzą barokowo – klasycystyczne stalle. Na szczególną uwagę zasługuje rokokowa ambona z 3 ćw. XVIII w. w kształcie łodzi, pod którą znajduje się chrzcielnica z XVIII w. Na jednym z pilastrów wewnątrz kościoła umieszczono portret fundatora kościoła wraz z kartuszem herbowym i literami: I.R.F.T. (Jan Rętwiński fundator Trutowa).
Kościół w TrutowieNa przedłużeniu kościoła ku zachodowi wzniesiono po roku 1740 dwukondygnacyjny klasztor. Jest to budowla na rzucie wydłużonego prostokąta z dwutraktowym układem wnętrz i szerokimi korytarzami z żeglastymi sklepieniami. W pomieszczeniach występują sklepienia kolebkowe z lunetami lub kolebkowo – krzyżowe. W jednej z sal, przeznaczonej według tradycji zakonnej na karcer, zachowały się stare malowidła ścienne. Wejście do klasztoru i zarazem do kościoła zamknięte półkoliście, ujęte zdwojonymi pilastrami. Drzwi kolebkowe, nad nimi prześwit zamknięty starą kratą. Przy wejściu znajduje się brama na cmentarz, a nad nią  płaskorzeźba przedstawiająca zdarzenie z IX w. p.n.e. – walkę proroka Eliasza w wozie ognistym z kultem Baala na górze Karmel.
W klasztorze istnieje izba muzealna, w której zgromadzono zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne, a także stare księgi, lichtarze, zegary i inne sprzęty codziennego użytku.
Do parafii w Trutowie należy także kościół filialny we Woli.
Uroczystości odpustowe  w parafii obchodzone są w niedzielę po 16 lipca (ku czci Matki Bożej Szkaplerznej) oraz 26 lipca (ku czci patronki – św. Anny).

 


4. Dworek

Dworek w TrutowieNa przełomie XIX i XX w. właściciel majątku w Trutowie wybudował na wzgórzu parterowy dworek, wokół którego powstał ozdobny park ze stawem oraz sad owocowy. Od roku 1948 w budynku tym mieści się Szkoła Podstawowa w Trutowie. W latach sześćdziesiątych przeprowadzono tu remont kapitalny oraz dobudowano piętro. W latach dziewięćdziesiątych dobudowano także salę gimnastyczną.

6. Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna

W roku 2000 miejscowa społeczność zawiązała w parafii św. Anny w Trutowie Karmelicką Ochotniczą Straż Pożarną. Do jej celów statutowych należy: zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń i wypadków. Nie mniej ważne jest pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych w oparciu o duchowość karmelitańską.
W roku 2001 r. jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet pod przewodnictwem wicewojewody Michała Joachimowskiego. W jej składzie znajdują się drużyna męska i żeńska, które z powodzeniem startują w zawodach strażackich. KOSP posiada także nowoczesną strażnicę, która znajduje się w pobliskiej Woli.